Datum: 23.10.2015

Av: Roger Stensson

Ämne: Yttrande Länsstyrelsen

”Vindkraften hotar jakten!”

Kommer vi att kunna fortsätta med vårt stora fritidsintresse, när vindkraftverken är på gång till Hedared?

Mycket stora arealer, måste inhägnas då vindkraftverk i kallt och eller isigt klimat utgör en mycket allvarlig säkerhetsrisk.
Skyddsområdet behövs som yttre skalskydd mot till exempel livsfarliga isprojektiler från nedisade rotorblad.

Kravet på inhägnad måste uppfyllas, medför det en väsentligt försämrad livsmiljö och livskvalitet för närboende och att betydande arealer naturmiljö inte längre blir tillgängliga för vår jaktutövning. Den i Sverige så omtalade ”allemansrätten” för övrigt friluftsliv, kommer dessutom att utsättas för mycket stora inskränkningar av vindkraftsutbyggnader.

Roger Stensson
Jägare i Hedared

Ny kommentar