Hur tror ni detta skulle slutat i våra skogar, och för vårat rena fina vatten?

30.03.2014 08:59

Brandbekämpning på hög höjd.