Anna-Karins yttrande

22.10.2015 22:21

551-42517-2013 Hedared                                                          Hedared 2015-10-18

 

Vindkraftpark i Hedared

Vi har idag Sveriges enda bevarade stavkyrka, vad händer med den? Det måste ju ändå vara ett oersättligt kulturarv!

Själv bara jag älskar att gå i skogen och plocka både svamp och bär, eller varför inte bara lyssna på fåglarna. Vi har en hel del fågelliv i skogen runt omkring oss, tjäderspelsplats på flertalet ställen, fiskgjuse som häckar, tranor och tofsvipor för att nämna några arter.

Våra härliga skogsstigar kommer att ersättas av 5 m breda vägar!!

Min man som är med i Hedareds VVO funderar över jakten och djurlivet framöver. Vad kommer hända? Vårt landskap kommer bli sterilt framöver, inget liv och rörelse.

Marken och vyerna förstörs!!

Vår dotter med familj som enligt planerna kommer få ett vindkraftverk till granne är inte så glad, de flyttade till Hedared maj 2012 för att de ville bo på ett lugnt och härligt ställe.

Inte jämte någon industritomt!

Byalaget här i Hedared skickade ut en enkät när vi först fick höra om vindkraften och där svarade 78% av Hedareds invånare NEJ! Det säger ganska mycket tycker jag.

Tack för ordet!

Vänliga hälsningar

Anna-Karin Stensson

Anna-Karin Stensson, Hedared

Kassör i Föreningen Westgöta Fjällar – Bevara vår miljö