Yttranden

Evas yttrande

22.10.2015 22:46
Berört område Skogsbygden/Västgöta fjällar,(som är av riksintresse för naturvård NRO 15038)  har i medsänt tidningsurklipp, helt korrekt av Bollebygds kommun beskrivits som ett av Bollebygds kommuns tysta opåverkade områden. Man påstår sig här vara oroliga och att man vill bevara detta tysta...
Läs mera

Kjells yttrande. Våtmarksområde m.m.

22.10.2015 22:44
Det är lätt att få känslan av att en vindkraftspark i Bollebygd vore av avgörande betydelse för vårt land och överlevnad, varför skulle man annars välja att peka ut en så fullständigt olämplig plats som denna? Området som planeras bli vindkraftspark är ett våtmarksområde, ett våtmarksområde som via...
Läs mera

Kjells andra yttrande. MBK, iskast m.m.

22.10.2015 22:39
Gamesas MKB genomsyras av faktafel/lögner, här vill jag försöka belysa några av dem. v  Vid ljud och skuggberäkningarna har man använt sig av ett verk som heter Gamesa G128-4500 I ljudberäkningarna har man använt två olika dB(A) nivåer 106,5 och 108,4 allt för att skapa illusionen att ljudkrav...
Läs mera

Pias yttrande

22.10.2015 22:37
Människors hälsa att bo intill vindkraftverk!  Det visas ingen hänsyn till människor och deras val att bo på landsbygden, när vindkraft planeras.   Tydlig forskning visar på människors ohälsa att bo intill vindkraftverk såsom migrän, fibromyalgi, tinitus, yrsel och andra kroniska...
Läs mera

Pias andra yttrande

22.10.2015 22:28
Yttrande angående planerad vindkraftspark Hedared,Töllsjö-slätthult   Att Bollebygds kommun givit positivt besked angående planerad vindkraftspark Hedared, Töllsjö-Slätthult är helt emot vad som skrivs i ÖP 02. VINDBRUK.   Landskapet i Bollebygd. En särskild landskapsanalys av Bollebygds...
Läs mera

Anna-Karins yttrande

22.10.2015 22:21
551-42517-2013...
Läs mera

Yttrande från Lucie

20.10.2015 11:08
NATUR OCH MILJÖ   Gamesa Energy Sweden AB, Borås Stad och Bollebygds kommun   Diarienr 551-42517-2013   Enligt vad som framkommit i diverse undersökningar, insända till Borås Stad och Bollebygds kommun samt länsstyrelsen, så bryter uppförandet av Gamesas vindkraftspark...
Läs mera