Tidningsartiklar

08.07.2013 23:55

Vi var naiva om vindkraften.

Vinge flög iväg.                                                                   Vindkraftssubventioner bryter mot EU-rätten.

Rena snurren.                                                                     Störtade 11 meter.

Slutsnurrat för vindkraften.                                                  Dags att trappa ned stödet till vindkraft.

Vindkraftsstödet dyrt för elkonsumenterna.                         Kraftverk stod stilla 5 dygn.     

Vindkraftens kurragömma.                                                   Panik bland vindkraftsföreträdare.

Vindkraft minskar värdet på villor.                                               Vill avtala bort yttrandefrihet.

Bullret från vindkraft underskattat.                                        Även lågt vindkraftsbuller stör.

Mer vindkraft rena förlustaffären.                                                Vindkraften på väg mot kollaps.

Infraljud från vindkraftverk-en förbisedd hälsorisk.              Hälsan kan äventyras av vindkraftverken.

Stöd till opålitlig el har sänkt vattenfall.                                Skrämselpropaganda.

Vindkraft kan kosta markägare miljoner .                             Rotorblad nära krossa flanörer..

Lock o pock i vindkraftsstriden                                             Grön miljöförstöring.

Vindkraft slår ut miljövänlig vattenkraft                                 Avskaffa vindkraftens subventioner

Vindkraften är en skrevspark                                                Den gröna energins mörka undersida

Ett annat Gamesa projekt i Sverige                                      Nyttan motsvarar inte priset

Meningslös satsning på vindkraft.

Livet på landet (Word doc)                                                    Fastighetsmäklare om vindkraft (pdf)

 

----------------------