Tillkännagivande!

01.10.2018 22:40

 

 

Mark- och miljödomstolen har meddelat dom till förmån för Gamesa
Därmed kvarstår Gamesas tillstånd att uppföra vindkraftverken.
Föreningen Westgöta fjällar upplöses härmed och kvarstående medel skänkes till Hedareds byalag.

Föreningen Westgöta fjällar/styrelsen