Yttrande från Lucie

20.10.2015 11:08
NATUR OCH MILJÖ
 
Gamesa Energy Sweden AB, Borås Stad och Bollebygds kommun
 
Diarienr 551-42517-2013
 
Enligt vad som framkommit i diverse undersökningar, insända till Borås Stad och Bollebygds kommun samt länsstyrelsen, så bryter uppförandet av Gamesas vindkraftspark i nämnda kommuner mot ett stort antal svenska lagar och förordningar, som även gäller på EU-nivå. Undertecknad äger/bor i en fastighet (Töllsjö-Slätthult 1:27) ca 700 m från närmaste verk i Bollebygds kommun. Flyttade hit för att komma från buller och ljus i staden, för att kunna se stjärnhimlen och leva ute i naturen och få bättre livskvalitet. Vår och höst ser jag ett flertal fågelsträck av tranor, gäss och sångsvanar dra precis över området för den tilltänkta parken. Dessutom finns där spelplats för tjäder, som kräver ett mycket stort område. Tjädern finns ända fram till min fastighet.
 
Med denna vindkraftspark hamnar jag mitt i ett industriområde med blinkande lampor, skugg- och ljusreflexer. Min fastighet, som ligger avsides, med de besvär det ger – kommunikationer, vägskötsel mm., vilket uppvägs av tystnad och ostördhet, tappar i värde och blir svårsåld den dag det blir aktuellt.
 
192 m höga vindkraftsverk är inte prövade i skogsbygd i Sverige ännu och som jag ser det, är det här ett enda stort experiment. Det finns dokumenterat väldiga olägenheter vad gäller skuggor, blinkande ljus och buller i bostäder, som blivit rena resonanslådor, runt om i världen och i Sverige, fast då med mycket lägre verk. Folk har blivit sjuka.
 
När det gäller Bollebygds kommun, som pekat ut det här området som lämpligt, verkar det som om det gått prestige i projektet och kommunpolitiker och tjänstemän avslöjar sig som direkt inkompetenta.
 
Undertecknad motsätter sig att verken kommer på plats.
 
Töllsjö-Slätthult 2015-10-22
 
Lucie von Krusenstierna